MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

Word ook lid !

Lidmaatschap

Algemeen lid: 20 euro per jaar.

Gezinslid: (minimaal) 10 euro per jaar.

Begunstiger : (minimaal) 10 euro per jaar (alleen mogelijk voor buitenlandse leden).

Wilt u na het invullen van het aanmeldingsformulier s.v.p. de contributie overmaken op rekeningnummer NL62ABNA0126390347 t.n.v. Maremma Vrienden, o.v.v. uw naam?

Vul hier het aanmeldingsformulier in :

    Anti-spam-vraag:

    VRAGEN ?

    Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

    of over de Maremma in het algemeen? 

    Stel ze gerust.