MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

GEZONDHEID

In vergelijking met veel andere rassen komen er binnen de Berghond van de Maremmen weinig erfelijke aandoeningen en afwijkingen voor. Het is een relatief gezond ras; er bestaan geen DNA testen op erfelijke ziektes. Maar net als bij veel andere grote rassen zijn er 2 aandoeningen die wél vaker voorkomen en dat zijn gewrichtsaandoeningen, te weten heup- en elleboogdysplasie.

Heupdysplasie (HD) is een afwijking van de heupen, waarbij de heupkop niet goed in de heupkom past, en ernstige kreupelheid tot gevolg kan hebben. Naar omgevingsfactoren wordt HD verondersteld een erfelijke aanleg te kennen. Dit is de reden waarom honden waarmee gefokt wordt, eerst op HD getest moeten worden, voordat zij voor de fok mogen worden ingezet. Het testen gebeurt door middel van een röntgenfoto, die door een officieel panel van de Raad van Beheer wordt beoordeeld. De best mogelijke score is A, de slechtste is E. In totaal (1980 – 2023) zijn er in Nederland 75 Maremma’s officieel geröntgend op HD. De uitslag was als volgt:

A: 46   B: 15   C: 8   D/E: 6

17 honden zijn wel geröntgend, maar niet officieel beoordeeld. 10 hiervan hadden geen goede heupen en zijn ook niet ingezet voor de fok.

Elleboogdysplasie (ED) is een verzamelnaam voor een aantal afwijkingen aan de elleboog. Ook dit kan kreupelheid veroorzaken en is daarom ook de reden, dat ouderdieren getest moet worden, voordat er mee gefokt gaat worden. Ook dit gebeurt door middel van een röntgenfoto. Mogelijke uitslag is vrij, graad 1, 2 of 3. In Italië bestaat tussen ‘vrij’ en ‘graad 1’ nog een uitslag BL.

Sinds 2009 worden Maremma’s ook op ED getest. Tot 2023 waren dat er 25 en zij waren allemaal vrij van elleboogdysplasie.

 

Leeftijd

Vaak wordt de vraag gesteld, wat de gemiddelde leeftijd van een Maremma is. Die vraag is eigenlijk niet goed te beantwoorden. Een betere vraag is, wat de levensverwachting is!

Grote honden worden minder oud, dan kleine hondjes. Een Berghond van de Maremmen kan voor z’n grootte best oud worden, maar de verhalen op internet van honden die 16/17 of zelfs over de 20 zijn geworden, zijn echt uitzonderingen (en misschien wel fabeltjes)! 12-13 jaar, soms zelfs 14 zijn hele mooie leeftijden, hoewel helaas niet alle honden dit halen.

Naast vroegtijdig inslapen vanwege gewrichtsproblemen behoren met name onbetrouwbaar gedrag en tumoren tot de doodsoorzaken (bron: Finse kennelclub)

 

VRAGEN ?

Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

of over de Maremma in het algemeen? 

Stel ze gerust.