MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

Code of Ethics / Code van Ethiek

 

 

Ieder lid van Maremma Vrienden dat met zijn/haar teef wil fokken of zijn/haar reu als dekreu beschikbaar wil stellen is verplicht zich te houden aan deze Code van Ethiek.

 

 • De fokker c.q. dekreu-eigenaar houdt zich aan het VerenigingsFokReglement (VFR).
 • De fokker informeert Maremma Vrienden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na de dekking, van een (voorgenomen) dekking met vermelding van de namen van de ouderdieren. Zodra deze melding van (voorgenomen) dekking is ontvangen, zal Maremma Vrienden de gevens op de website plaatsen.
 • Indien de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren nog niet in Dutch Dog Data staan vermeld, overlegt de fokker tevens de benodigde gezondheidsuitslagen.
 • Indien de teef door een buitenlandse reu is gedekt, overlegt de fokker de gezondheidsuitslagen bij de melding.
 • De fokker is ermee akkoord, dat Maremma Vrienden op een leeftijd van 6-7 weken een nestinventarisatie houdt bij de fokker thuis.
 • Zodra alle pups een nieuwe eigenaar hebben c.q. verkocht zijn, overlegt de fokker een overzicht naar wie welke pup is verhuisd.
 • De fokker maakt alle Nederlandstalige pupkopers lid van Maremma Vrienden, tegen een gereduceerd lidmaatschapstarief.
 • De dekreu-eigenaar informeert Maremma Vrienden, indien zijn/haar reu een teef heeft gedekt van een niet-lid, dan wel een buitenlandse teef.
 • De fokker fokt raszuivere Berghonden van de Maremmen en vraagt voor al zijn pups een stamboom aan bij de Raad van Beheer.
 • De fokker zal actief helpen bij het vinden van een nieuwe eigenaar, indien de pupkoper niet meer voor de hond wil of kan zorgen. Indien het niet lukt een nieuwe eigenaar te vinden, zal de fokker de hond terugnemen (en eventueel zelf herplaatsen).
 • Fokkers en dekreu-eigenaren die deze Code naleven komen in aanmerking voor vermelding c.q. een advertentie op de website en op de Facebook-pagina.
 • Fokkers en dekreu-eigenaren helpen en ondersteunen elkaar daar waar nodig of gewenst en onthouden zich van kritiek of negatief commentaar op collega-fokkers.
 • De fokker verstrekt volledige, correct en eerlijke informatie over zijn honden en pups aan pupkopers.

 

VRAGEN ?

Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

of over de Maremma in het algemeen? 

Stel ze gerust.