MaremmaVrienden.nl

Rasvereniging Berghond van de Maremmen en Abruzzen

Aanlegtest schapen bewaken 8 oktober 2023

Vanwege het grote animo voor onze eerste Aanlegtest schapen op 23 april 2023 hebben we deze activiteit nogmaals georganiseerd, wederom in Weert. De foto’s van deze dag vindt u hieronder : 

 

VRAGEN ?

Heeft u vragen over de Vereniging Maremma Vrienden 

of over de Maremma in het algemeen? 

Stel ze gerust.